Zaproszenie dla psychologów i pedagogów szkół z rejonu Poznań-Piatkowo

Szanowni Psycholodzy i Pedagodzy szkół,

zapraszamy serdecznie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań-Piątkowo na kolejne spotkanie psychologów i pedagogów szkół, które odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. w godz. 9.30-11.30. Tym razem chcemy zastanowić się jak dostosowywać wymagania uczniom z różnorakimi trudnościami. Może uda nam się stworzyć „bank” naprawdę dobrych pomysłów? Wasi nauczyciele naprawdę tego potrzebują!

Z poważaniem

Magdalena Michałowska, Paulina Niedźwiecka-Klimczak

Zaproszenie dla Dyrektorów/Wicedyrektorów szkół z rejonu Poznań-Piątkowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy/Wicedyrektorzy

W związku z nasilającym się wśród dzieci i młodzieży problemem zaburzeń emocjonalnych, w tym depresji, zapraszam Państwa na spotkanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w dniu 13.04.2018 r. o godz. 10.00. Mam nadzieję, że ustalimy strategie postępowania, które będą pomocne nauczycielom i wpłyną pozytywnie na rozwój Państwa uczniów.

Bardzo zależy mi na spotkaniu z Państwem, jako osobami decydującymi o tym co i w jaki sposób dzieje się w placówkach, aby w jak najkrótszym czasie wdrożyć konkretne i według pracowników PP-P 4 bardzo potrzebne zmiany.

Z poważaniem – Grażyna Fedoruk

Szkoła dla Rodziców

Szanowni Państwo, 05. 04. 2018 r. rusza kolejna edycja Szkoły dla Rodziców. Proponujemy spotkania dwugodzinne, na których będziemy poruszać tematy dotyczące:

 1. systemu rodzinnego,
 2. potrzeb i uczuć rodziców i dzieci,
 3. emocji w wychowywaniu,
 4. zasad i granic w wychowywaniu,
 5. nagród, kar i konsekwencji,
 6. radzenia sobie z negatywnymi emocjami,
 7. konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.Obowiązują wcześniejsze zapisy

Zespół doskonalący umiejętności społeczno-emocjonalne klasy IV

W marcu br rozpoczęły się zajęcia Zespołu doskonalącego umiejętności społeczno-emocjonalne dzieci. W zespole biorą udział dzieci z klas IV szkół podstawowych z rejonu Piątkowa. Oczekiwane rezultaty społecznego i emocjonalnego uczenia się:

 1. wzrost samoświadomości emocjonalnej,
 2. lepsze rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji,
 3. lepsze rozumienie przyczyn pojawiających się emocji,
 4. lepsze znoszenie frustracji i panowanie nad złością,
 5. mniej niewłaściwych zachowań w trakcie lekcji, mniej agresji werbalnej i fizycznej,
 6. mniejsza impulsywno0ść, większa samokontrola,
 7. lepsza zdolność rozumienia punktu widzenia innej osoby,
 8. większa empatia i wrażliwość na uczucia innych,
 9. większa zdolność analizowania i rozumienia sytuacji pojawiających się w kontaktach z rówieśnikami,
 10. więcej zastanowienia się i rozwagi,
 11. bardziej harmonijna współpraca w grupie,
 12. umiejętność planowania działania,
 13. lepsza zdolność słuchania innych.

Zajęcia rozwijające gotowość szkolną

W marcu 2018 r. rozpoczęły się zajęcia rozwijające gotowość szkolną.

Ich celem jest wspieranie dzieci w przygotowaniu do pisania i czytania w klasie pierwszej.

W formie zabawy, wykorzystując rebusy, zagadki, loteryjki, historyjki obrazkowe dzieci ćwiczą procesy biorące udział w tych ważnych umiejętnościach. Tego typu ćwiczenia mogą być szczególnie  przydatne dzieciom z obniżonymi funkcjami analizatora słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego i z wadą wymowy.

Jednocześnie w trakcie zajęć dzieci kształtują ważne umiejętności szkolne, jak uważne słuchanie, czekanie na swoją kolej, przestrzeganie zasad i współdziałanie, wzmacniają poczucie sprawstwa i wiarę w siebie.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w obecności rodziców.

Facebook