Hipoterapia – spotkanie organizacyjne

31 lipca o godz. 17.30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej r 4 na os. Bolesława Chrobrego 105 w Poznaniu odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci, które zostały zakwalifikowane do hipoterapii. Podczas spotkania prowadzący omówią sposoby i możliwe efekty pracy oraz będą ustalać indywidualnie z rodzicami terminy zajęć.

Wymagane jest zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do udziału dziecka w hipoterapii.

Projekt jest współfinansowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

Projekt „Z nami łatwiej” – zapytania ofertowe

Poniżej zamieszczamy linki do zapytań ofertowych dot. realizacji zadań w ramach projektu „Z nami łatwiej” współfinansowanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

 
Zapytanie ofertowe – Hipoterapia dla dzieci i młodzieży
 
Zapytanie ofertowe – Integracja sensoryczna dla dzieci i młodzieży
 
Zapytanie ofertowe – Terapia logopedyczna dla dzieci z woj. wielkopolskiego

Dodatkowe wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami

Nasza Poradnia we współpracy z Fundacją AGRAFKA pozyskała środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację działań dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. W terminie: 01.08.2017 – 30.11.2017 będziemy bezpłatnie prowadzić:

 • integrację sensoryczną – dla dzieci do 6. roku życia,
 • hipoterapię – dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i/lub zaburzeniami emocjonalnymi,
 • terapię logopedyczną.

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z orzeczeniami wydanymi przez powiatowe zespoły ds orzekania o niepełnosprawności lub poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Pierwszeństwo mają dzieci z rejonu działania naszej poradni, ale projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży z całej wielkopolski.

Tworzymy listy uczestników. Zapraszamy zainteresowanych

Nowa forma terapii – aktywny trening słuchowy

Wiele przypadków trudności w nauce, zwłaszcza w pisaniu i czytaniu, a także zaburzeń artykulacji i problemów językowych oraz często współistniejących z nimi zaburzeń emocjonalnych, ma swe źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym. Przyczyną tych zaburzeń jest brak pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego  przy prawidłowym słuchu fizjologicznym.

Możemy podejrzewać występowanie niedosłuchu centralnego, jeśli dziecko:

 • ma trudności ze słyszeniem w hałaśliwym środowisku lub podczas rozmowy telefonicznej,
 • ma trudności ze zrozumieniem wypowiedzi, gdyż przeszkadzają mu inne dźwięki (hałas nie tylko zagłusza głos innej osoby, ale rozbija jego wypowiedzi na niezrozumiale fragmenty),
 • jest bardzo wrażliwe na hałas,
 • ma problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega glos,
 • nie potrafi utrzymywać skupienia na konkretnych bodźcach, zwłaszcza w  przypadkach obecności rozpraszających hałasów,
 • bywa zmęczone po przebywaniu w głośnym środowisku,
 • miewa częste bóle głowy,
 • ma trudności z wykonywaniem kilkuetapowych poleceń, szczególnie tych podanych w jednym zdaniu,
 • ma kłopoty ze zrozumieniem długich rozmów,
 • nie rozumie wypowiedzi (słyszałem co powiedziałeś, ale nie wiem co masz na myśli),
 • ma osłabioną pamięć słuchową (na przykład trudności z zapamiętaniem lub powtórzeniem usłyszanej informacji),
 • ma trudności z uczeniem się na pamięć i zapamiętywaniem sekwencji dźwięków (na przykład nazw dni tygodnia, miesięcy czy tabliczki mnożenia),
 • myli podobnie brzmiące słowa,
 • ma problemy z nauką języka obcego i poznawaniem nowego słownictwa,
 • nie zwraca uwagi na osobę mówiącą,
 • nadmiernie zwraca uwagę na bodźce słuchowe, które nie są istotne,
 • ma trudności z dobrą organizacją,
 • ma zaburzoną intonację (mowa monotonna, cicha, albo odwrotnie bardzo szybka i zbyt głośna),
 • ma iloraz inteligencji werbalnej niższy niż ilorazu inteligencji wykonawczej,
 • słabo radzi sobie podczas testów psychoedukacyjnych opartych na bodźcach słuchowych,
 • ma problem z czytaniem, pisaniem, mową,
 • popełnia błędy ortograficzne typu słuchowego,
 • osiąga dziwnie niskie wyniki w nauce.

Do terapii będą zakwalifikowani uczestnicy, którzy przejdą w naszej poradni diagnozę. Przyjmujemy zapisy.

Nowa forma terapii – eeg biofeedback

Poradnia poszerzyła swoją ofertę o eeg biofeedback – skuteczną metodę, która prowadzi do zwiększenia efektywności mózgu. Zajęcia szczególnie polecamy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami koncentracji uwagi, uczenia się, pamięci, również we wspomaganiu leczenia stanów depresyjnych i lękowych, a także w z padaczką lekooporną.

Metoda jest bezinwazyjna; wykorzystuje sprzężenie zwrotne do „nauczenia” mózgu pracy w najkorzystniejszych dla niego warunkach i przywoływania tych warunków na co dzień.

Przyjmujemy zapisy.

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci 6-letnich

Rozpoczynamy cykl zajęć wspierających rozwój umiejętności szkolnych. W trakcie zajęć dzieci wykonują ćwiczenia funkcji percepcyjno-motorycznych, ze szczególnym naciskiem na funkcje analizatora słuchowego, a także rozwijają kompetencje językowe. Program jest dostosowany do indywidualnych możliwości każdego uczestnika. Rezultatame ma być osiągnięcie przez dzieci pełnej dojrzałosci szkolnej.

Zajęcia odbywają się w małych grupach, dla dzieci wcześniej zgłoszonych. Mile widziana obecność rodziców.

Szkoła dla Rodziców

Ruszyła druga w tym roku szkolnym edycja warsztatów, realizowanych zgodnie z programem „Szkoła dla Rodziców”. W trakcie spotkań rodzice uczą się jak skutecznie stawiać dzieciom granice, zachęcać do współpracy, czy rozwiązywać trudne sytuacje. Forma warsztatowa pozwala przećwiczyć konkretne sposoby nawiązywania relacji, doświadczyć emocji, jakie pojawiają się u dzieci w odpowiedzi na postawę dorosłych. Praca w grupie sprzyja wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami i daje poczucie, że nie ma sytuacji bez pozytywnego rozwiązania.

Przyjmujemy zapisy na kolejną edycję.

Facebook