Projekt dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami „Z nami łatwiej” już za półmetkiem.

Do projektu zostało zakwalifikowanych 30 uczestników z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami emocjonalnymi. Najszybciej ruszyły zajęcia z hipoterapii – ze względu na dużą zależność od warunków pogodowych zasadne okazało się takie rozplanowanie godzin, aby ustrzec się prowadzenia zajęć w listopadzie, kiedy zimno i deszcz mogą pokrzyżować plany. W większości przypadków zajęcia były prowadzona dwa razy w tygodniu i już zostały zakończone. Sądząc po pytaniach rodziców o możliwość dalszego udziału ich dzieci w hipoterapii, zajęcia są skuteczną i atrakcyjną formą terapii.

Zajęcia z integracji sensorycznej rozpoczęły się od przeprowadzenia diagnozy każdego dziecka. Ponieważ jest to proces złożony i wymagający czasu, na diagnozę poświęcony był cały sierpień. Od września już trwają zajęcia terapeutyczne. Podobnie, jak w przypadku hipoterapii, również SI oceniana jest przez rodziców bardzo wysoko – szczególnie podkreślają atmosferę w ośrodku „Integracja” oraz profesjonalne podejście prowadzących do dzieci.

Terapia logopedyczna prowadzona jest w siedzibie naszej poradni. O skuteczności podejmowanych działań najlepiej świadczy zadowolenie rodziców i widoczne postępy w mowie uczestników.

Zajęcia organizowane w ramach projektu „Z nami łatwiej” prowadzone są przez Fundację AGRAFKA, a współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zajęcia będą prowadzone do końca listopada.

Wykład prof. Jacka Pyżalskiego

18 września prof. Jacek Pyżalski poprowadził  dla nauczycieli z rejonu naszej poradni wykład na temat motywowania uczniów do uczenia się. Jestem przekonana, że każdy spośród obecnych ponad 130 osób powiększył swój „pęk kluczy” o nowe, skuteczne metody pracy, ale przede wszystkim sposoby nawiązywania relacji z uczniami. Prof. Pyżalski w typowy dla siebie sposób przykuł uwagę słuchaczy na cztery godziny i nie pozwolił nawet na chwilę oderwać się myślami od tego, co mówi.

Zdjęcia, pomimo niskiej jakości, pokazują zainteresowanie uczestników, a informacje zwrotne, jakie otrzymujemy po wykładzie potwierdzają, że warto zapraszać najlepszych, żeby od nich się uczyć.

Mam nadzieję, że ten wykład będzie początkiem nowej tradycji, zatem liczę na Państwa zainteresowanie naszymi kolejnymi propozycjami.

Dziękuję pani Grażynie Lach, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr XV w Poznaniu za udostępnienie nam auli.

Grażyna Fedoruk – dyrektor PPP nr 4

Integracja sensoryczna – spotkanie organizacyjne

31 lipca o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci, które zostały zakwalifikowane do diagnozy i terapii integracji sensorycznej w ramach projektu „Z nami łatwiej”. Podczas spotkania realizatorzy zajęć omówią sposoby i spodziewane efekty pracy terapeutycznej. Będzie to czas na umawianie terminów indywidualnych spotkań. Obecność obowiązkowa.

Miejsce: INTEGRACJA, ul. Ugory 75 w Poznaniu

Projekt jest współfinansowany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

Hipoterapia – spotkanie organizacyjne

31 lipca o godz. 17.30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej r 4 na os. Bolesława Chrobrego 105 w Poznaniu odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci, które zostały zakwalifikowane do hipoterapii. Podczas spotkania prowadzący omówią sposoby i możliwe efekty pracy oraz będą ustalać indywidualnie z rodzicami terminy zajęć.

Wymagane jest zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do udziału dziecka w hipoterapii.

Projekt jest współfinansowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

Projekt „Z nami łatwiej” – zapytania ofertowe

Poniżej zamieszczamy linki do zapytań ofertowych dot. realizacji zadań w ramach projektu „Z nami łatwiej” współfinansowanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

 
Zapytanie ofertowe – Hipoterapia dla dzieci i młodzieży
 
Zapytanie ofertowe – Integracja sensoryczna dla dzieci i młodzieży
 
Zapytanie ofertowe – Terapia logopedyczna dla dzieci z woj. wielkopolskiego

Dodatkowe wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami

Nasza Poradnia we współpracy z Fundacją AGRAFKA pozyskała środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację działań dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. W terminie: 01.08.2017 – 30.11.2017 będziemy bezpłatnie prowadzić:

 • integrację sensoryczną – dla dzieci do 6. roku życia,
 • hipoterapię – dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i/lub zaburzeniami emocjonalnymi,
 • terapię logopedyczną.

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z orzeczeniami wydanymi przez powiatowe zespoły ds orzekania o niepełnosprawności lub poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Pierwszeństwo mają dzieci z rejonu działania naszej poradni, ale projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży z całej wielkopolski.

Tworzymy listy uczestników. Zapraszamy zainteresowanych

Nowa forma terapii – aktywny trening słuchowy

Wiele przypadków trudności w nauce, zwłaszcza w pisaniu i czytaniu, a także zaburzeń artykulacji i problemów językowych oraz często współistniejących z nimi zaburzeń emocjonalnych, ma swe źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym. Przyczyną tych zaburzeń jest brak pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego  przy prawidłowym słuchu fizjologicznym.

Możemy podejrzewać występowanie niedosłuchu centralnego, jeśli dziecko:

 • ma trudności ze słyszeniem w hałaśliwym środowisku lub podczas rozmowy telefonicznej,
 • ma trudności ze zrozumieniem wypowiedzi, gdyż przeszkadzają mu inne dźwięki (hałas nie tylko zagłusza głos innej osoby, ale rozbija jego wypowiedzi na niezrozumiale fragmenty),
 • jest bardzo wrażliwe na hałas,
 • ma problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega glos,
 • nie potrafi utrzymywać skupienia na konkretnych bodźcach, zwłaszcza w  przypadkach obecności rozpraszających hałasów,
 • bywa zmęczone po przebywaniu w głośnym środowisku,
 • miewa częste bóle głowy,
 • ma trudności z wykonywaniem kilkuetapowych poleceń, szczególnie tych podanych w jednym zdaniu,
 • ma kłopoty ze zrozumieniem długich rozmów,
 • nie rozumie wypowiedzi (słyszałem co powiedziałeś, ale nie wiem co masz na myśli),
 • ma osłabioną pamięć słuchową (na przykład trudności z zapamiętaniem lub powtórzeniem usłyszanej informacji),
 • ma trudności z uczeniem się na pamięć i zapamiętywaniem sekwencji dźwięków (na przykład nazw dni tygodnia, miesięcy czy tabliczki mnożenia),
 • myli podobnie brzmiące słowa,
 • ma problemy z nauką języka obcego i poznawaniem nowego słownictwa,
 • nie zwraca uwagi na osobę mówiącą,
 • nadmiernie zwraca uwagę na bodźce słuchowe, które nie są istotne,
 • ma trudności z dobrą organizacją,
 • ma zaburzoną intonację (mowa monotonna, cicha, albo odwrotnie bardzo szybka i zbyt głośna),
 • ma iloraz inteligencji werbalnej niższy niż ilorazu inteligencji wykonawczej,
 • słabo radzi sobie podczas testów psychoedukacyjnych opartych na bodźcach słuchowych,
 • ma problem z czytaniem, pisaniem, mową,
 • popełnia błędy ortograficzne typu słuchowego,
 • osiąga dziwnie niskie wyniki w nauce.

Do terapii będą zakwalifikowani uczestnicy, którzy przejdą w naszej poradni diagnozę. Przyjmujemy zapisy.

Facebook