Konferencja z okazji 30-lecia naszej placówki

20.09.2018 r. rozpoczęliśmy świętowanie naszego jubileuszu. W pierwszej kolejności zaprosiliśmy dyrektorów i nauczycieli ze szkół z naszego rejonu, a także dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z Poznania i województwa wielkopolskiego. Gościliśmy też nauczycieli z województwa lubuskiego.

W części poświęconej jubileuszowi usłyszeliśmy miłe słowa od zaproszonych gości oraz wysłuchaliśmy historii PPP nr 4.

Następnie głos zajął Pan Aleksander Pawlicki, który mówił o tym, co zrobić, żeby dzieci o różnych potrzebach w jednej klasie stanowiły dla nauczycieli szansę do rozwoju. Drugim prelegentem był prof. Jacek Pyżalski. Jego wykład pokazał, że zbyt rzadko koncentrujemy się na tym, co młodzież robi dobrego w internecie.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Dziękujemy za wszystkie miłe słowa.

Rejestracja do Poradni odbywa się w godzinach 8.00-15.30

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 4 Poznań-Piątkowo udziela wszechstronnej pomocy psychologiczno–pedagogicznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom z rejonu Piątkowa, Naramowic, Osiedla Kosmonautów.

Z pomocy mogą korzystać dzieci (i ich rodzice), które nie uczęszczają do placówek oświatowych, jeśli mieszkają w rejonie Poradni.

Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

Nie są potrzebne skierowania.

Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież na wniosek rodziców.

Młodzież pełnoletnia może zgłosić się osobiście.

Rejestracja do Poradni odbywa się telefonicznie lub osobiście w godzinach 8.00-15.30.

Zaproszenie dla Dyrektorów szkół z rejonu Poznań-Piątkowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Zapraszam Państwa na spotkanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w dniu 28.08.2018 r. o godz. 12.00 w celu omówienia zasad współpracy w nowym roku szkolnym. Szczególnie cenna dla pracowników poradni będzie Państwa ocena naszych pomysłów na podniesieniu efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z Państwa placówek.

Z poważaniem

Grażyna Fedoruk

Warsztaty dla młodzieży z Poznania w Fundacji „Dziecko w Centrum”

We wrześniu br. Fundacja „Dziecko w Centrum” rozpoczyna cykl bezpłatnych warsztatów dla młodzieży z Poznania w wieku 14-16 lat. Celem warsztatów jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego.
—–

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WARSZTATACH:

Prawidłowy rozwój społeczny i emocjonalny ma niebagatelne znaczenie w każdym aspekcie życia, w szczególności w kontekście rozwoju dzieci i młodzieży. Na rozwój społeczny młodzieży wpływa wiele czynników, w tym poziom bezpieczeństwa emocjonalnego w relacjach z dorosłymi oraz możliwość interakcji z innymi osobami.

Warsztaty skierowane są do młodzieży z Poznania w wieku 14-16 lat, która chciałaby zwiększyć wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowej komunikacji interpersonalnej, asertywności, sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów oraz świadomości własnych praw w kontekście relacji z innymi osobami. Uczestnicy warsztatów nauczą się m.in. w jaki sposób radzić sobie z silnymi emocjami oraz zwiększą swobodę w kontaktach społecznych aby móc czerpać z nich więcej radości i satysfakcji.

PROGRAM WARSZTATÓW:

BLOK I: JA I RÓWIEŚNICY
1. Dwie rzeczywistości: wirtualna i realna. Jak się w nich odnaleźć? Świat internetu i jego reguły, kształtowanie vs kreowanie tożsamości, role narzucone i obierane, izolacja, poczucie odrzucenia, inności przyczyną ucieczki do świata wirtualnego, społeczność internetowa lekiem na lęk społeczny, zagrożenia świata nierzeczywistego.
2. Naciski- presja otoczenia, mediów, czasów, sukcesu, porównań, szkoły. Naciski płynące z otoczenia, myśli o sobie i swojej przyszłości wytwarzane pod ich wpływem, jaki chce być vs jakim chcą mnie widzieć inni, porównywanie siebie z innymi.
3. Sposoby radzenia sobie ze stresem. Omówienie destrukcyjnych sposobów odreagowywania napięć.
4. Relacje najbliższe- przyjaźnie, związki. Czym jest przyjaźń i związek, jak je pielęgnować, jakie potrzeby zaspokajają, odrzucenia i zranienia, elementarna psychoedukacja seksualna.

BLOK II: JA I RODZINA
1. Modele rodziny- co to znaczy być rodziną i jakie funkcje ona pełni? Czym jest rodzina, jakie funkcje powinna pełnić, jak rodzina definiuje nas i kształtuje, współczesne modele rodziny (rozwody i rozstania rodziców, rodziny patchworkowe).
2. Moja rodzina. Obraz własnej rodziny, system rodzinny i role jakie są przypisane każdemu członkowi, konflikty rodzinne.
3. System rodzinny. Prawa dziecka, komunikacja w rodzinie, rozwiązywanie konfliktów, różne perspektywy członków rodziny, wyrażanie własnych potrzeb.

BLOK III: JA
1. Kim jestem- moja osobowość. Refleksja nad własną osobowością, kim ja jestem dla siebie samego.
2. JA realne- idealne- oczekiwane.
3. Moje emocje. Praca z emocjami, uświadamianie i oswajanie się z nimi, panowanie i kontrola, umiejętność przyglądania się swoim emocjom i interpretowania ich.
4. Asertywność i komunikacja- jak mówić o swoich potrzebach i usłyszeć potrzeby innych.
WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Czas trwania cyklu warsztatów: 15 spotkań realizowanych w  okresie 6.09.2018 r. – 20.12.2018 r. (spotkania w czwartki); łącznie 32 godziny dydaktyczne
Zajęcia w grupie wiekowej: 14-16 lat
Liczba uczestników: 8-12 osób
Miejsce: Fundacja „Dziecko w Centrum”, ul. Zeylanda 9/3, Poznań
Rozpoczęcie warsztatów: 6.09.2018 r.

Rozpoczęcie zajęć poprzedzone będzie konsultacją z rodzicem.

*Terminy i program mogą ulegać zmianom w zależności od potrzeb uczestników biorących udział w warsztatach.

KOSZT:
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Warsztaty realizowane są w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIA DZIECKA I RODZINY” współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Poznania

ZAPISY:
Zapisy na warsztaty przyjmowane są mailowo: szkolenia@dzieckowcentrum.org lub telefonicznie: 533 120 170.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Alicja Napierała-Sellmoser | alicja.napierala-sellmoser@dzieckowcentrum.org

WWW: http://dzieckowcentrum.org/warsztaty_dla_mlodziezy_2018/

ORGANIZATOR:
Fundacja „Dziecko w Centrum”
ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań
e-mail: fundacja@dzieckowcentrum.org
www.dzieckowcentrum.org

www.facebook.com/dzieckowcentrum

Zaproszenie dla psychologów i pedagogów szkół z rejonu Poznań-Piatkowo

Szanowni Psycholodzy i Pedagodzy szkół,

zapraszamy serdecznie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań-Piątkowo na kolejne spotkanie psychologów i pedagogów szkół, które odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. w godz. 9.30-11.30. Tym razem chcemy zastanowić się jak dostosowywać wymagania uczniom z różnorakimi trudnościami. Może uda nam się stworzyć „bank” naprawdę dobrych pomysłów? Wasi nauczyciele naprawdę tego potrzebują!

Z poważaniem

Magdalena Michałowska, Paulina Niedźwiecka-Klimczak

Facebook