DLA RODZICÓW

Oferta dla rodziców

w roku szk. 2018/2019

 

Konsultacje

 

– psychologiczne

– pedagogiczne

– logopedyczne

Mają na celu doraźne wsparcie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wychowawczych i edukacyjnych

 

Formy wsparcia dla rodziców

 

Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców małych dzieci i dzieci przedszkolnych
Terapia rodzin, w tym w kryzysie
Szkoła dla rodziców – cykl 8-10 spotkań
Techniki redukcji stresu metodą Mindfulness – zajęcia grupowe
Racjonalna Terapia Zachowania – indywidualne zajęcia dla rodziców
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci zagrożonych dysleksją rozwojową
„Bez klapsa” – warsztaty umiejętności rodzicielskich; jak z miłością wyznaczać granice dziecku (realizowane na terenie poradni lub przedszkoli)
Konsultacje bez badań
Facebook