DLA NAUCZYCIELI

Oferta dla nauczycieli

w roku szk. 2018/2019

 

Konsultacje

 

– psychologiczne

– pedagogiczne

– logopedyczne

Mają na celu doraźne wsparcie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wychowawczych i edukacyjnych

 

Formy wsparcia dla nauczycieli

 

Sieci współpracy:

– dla nauczycieli przedszkoli

– dla pedagogów i psychologów

– dla doradców zawodowych

– dla dyrektorów szkół i przedszkoli

Rozpoznawanie skutecznych strategii uczenia się uczniów
Warsztaty „Jak uczyć skutecznie”
Wspieranie szkół i przedszkoli w opracowywaniu programu pracy terapeutycznej z uczniami mającymi trudności w relacjach społeczno-emocjonalnych
Prowadzenie interwencji kryzysowych
Prowadzenie warsztatów, pogadanek i prelekcji dla rodziców i uczniów nt. bezpieczeństwa w Internecie oraz odpowiedzialnego korzystanie z mediów społecznościowych
Prowadzenie warsztatów dla rodziców i nauczycieli, kształtujących umiejętności wychowawcze
Wspieranie szkół i przedszkoli w podnoszeniu jakości edukacji włączającej – wspieranie szkół i przedszkoli we wstępnym diagnozowaniu trudności uczniów,

– wspieranie szkół i przedszkoli w planowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – opieka postdiagnostyczna

Facebook