Rejestracja do Poradni odbywa się w godzinach 8.00-15.30

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 4 Poznań-Piątkowo udziela wszechstronnej pomocy psychologiczno–pedagogicznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom z rejonu Piątkowa, Naramowic, Osiedla Kosmonautów. Z pomocy mogą korzystać dzieci (i ich rodzice), które nie uczęszczają do placówek oświatowych, jeśli mieszkają w rejonie Poradni. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. Nie są…

Zaproszenie dla Dyrektorów szkół z rejonu Poznań-Piątkowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy Zapraszam Państwa na spotkanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w dniu 28.08.2018 r. o godz. 12.00 w celu omówienia zasad współpracy w nowym roku szkolnym. Szczególnie cenna dla pracowników poradni będzie Państwa ocena naszych pomysłów na podniesieniu efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z Państwa placówek. Z poważaniem…

Warsztaty dla młodzieży z Poznania w Fundacji „Dziecko w Centrum”

We wrześniu br. Fundacja „Dziecko w Centrum” rozpoczyna cykl bezpłatnych warsztatów dla młodzieży z Poznania w wieku 14-16 lat. Celem warsztatów jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego. —– KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WARSZTATACH: Prawidłowy rozwój społeczny i emocjonalny ma niebagatelne znaczenie w każdym aspekcie…

Zaproszenie dla psychologów i pedagogów szkół z rejonu Poznań-Piatkowo

Szanowni Psycholodzy i Pedagodzy szkół, zapraszamy serdecznie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań-Piątkowo na kolejne spotkanie psychologów i pedagogów szkół, które odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. w godz. 9.30-11.30. Tym razem chcemy zastanowić się jak dostosowywać wymagania uczniom z różnorakimi trudnościami. Może uda nam się stworzyć „bank” naprawdę dobrych…

Zaproszenie dla Dyrektorów/Wicedyrektorów szkół z rejonu Poznań-Piątkowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy/Wicedyrektorzy W związku z nasilającym się wśród dzieci i młodzieży problemem zaburzeń emocjonalnych, w tym depresji, zapraszam Państwa na spotkanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w dniu 13.04.2018 r. o godz. 10.00. Mam nadzieję, że ustalimy strategie postępowania, które będą pomocne nauczycielom i wpłyną pozytywnie na rozwój Państwa…

Facebook