Zasady funkcjonowania poradni od 11.05.2020 r. ze względu na epidemię koronawirusa

Zasady funkcjonowania poradni od 11.05.2020 r. ze względu na epidemię koronawirusa

Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci i pracowników wprowadzamy nowe zasady funkcjonowania poradni. Pomimo pewnych niedogodności z nimi związanych mamy nadzieję, że w ten sposób będziemy chronić Państwa i siebie przed ewentualnym zarażeniem i rozprzestrzenianiem się choroby.

 1. Do poradni można wejść tylko po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu.
 2. Zgłoszenia na diagnozę przyjmowane będą wyłącznie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy rodzice przesyłają w wersji elektronicznej (skanem lub przez skrzynkę ESP) albo wypisują w poradni w wyznaczonym do tego miejscu, używając własnego długopisu. Wniosek należy wrzucić do przygotowanego pojemnika.
 4. Dzieci (i rodzice) przychodzące na diagnozę muszą być zdrowe – z objawami choroby (gorączka, kaszel, katar) nie będą przyjmowane.
 5. Przyjmowane są na diagnozę tylko dzieci z rodzin, które nie są w kwarantannie lub pod nadzorem sanepidu.
 6. Rodzice dzieci powyżej 5 roku życia będą mogli wejść do poradni tylko w uzasadnionych przypadkach.
 7. Z dzieckiem przychodzi jeden rodzic, bez osób towarzyszących.
 8. Na badanie należy przyjść nie wcześniej niż 5 minut przed umówioną godziną, skorzystać z domofonu i poinformować o celu wizyty, a także podać nazwisko osoby, z którą dziecko ma się spotkać. Należy zaczekać, aż odpowiedni pracownik odbierze dziecko.
 9. Po wejściu do poradni należy zdezynfekować ręce.
 10. Wszystkim dzieciom w poradni mierzymy temperaturę.
 11. Na terenie poradni rodzice są zobowiązani nosić rękawiczki oraz maseczkę zakrywając usta i nos. Maseczki muszą też mieć założone dzieci powyżej 4 roku życia.
 12. Poradnia nie wyposaża dzieci i rodziców w środki ochronne tj: maseczki i rękawiczki.
 13. Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są dzieci poniżej 4 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia lub dlatego, że nie potrafiłyby jej zdjąć lub nie wiedziałyby, kiedy to zrobić.
 14. W uzasadnionych przypadkach maseczki mogą być zdjęte przez starsze dzieci – decyzję w tej sprawie podejmuje diagnosta po konsultacji z rodzicem.
 15.  Osoby bez maseczki nie będą wpuszczane na teren poradni.
 16.  Prosimy, aby dzieci posiadały własne przybory: długopis, ołówek, linijkę.
 17.  Apelujemy, aby dzieci i rodzice nie przynosili ze sobą na teren poradni  zbędnych przedmiotów, zabawek, książeczek, torebek, plecaków oraz jedzenia i picia.
 18.  Niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii dokumenty (np. zaświadczenie lekarskie) rodzice przesyłają w wersji elektronicznej lub przynoszą do poradni i wrzucają do przygotowanego pojemnika.
Facebook
Secured By miniOrange