Zasady funkcjonowania poradni od 11.05.2020 r. ze względu na epidemię koronawirusa

Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci i pracowników wprowadzamy nowe zasady funkcjonowania poradni. Pomimo pewnych niedogodności z nimi związanych mamy nadzieję, że w ten sposób będziemy chronić Państwa i siebie przed ewentualnym zarażeniem i rozprzestrzenianiem się choroby.

 1. Do poradni można wejść tylko po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu.
 2. Zgłoszenia na diagnozę przyjmowane będą wyłącznie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy rodzice przesyłają w wersji elektronicznej (skanem lub przez skrzynkę ESP) albo wypisują w poradni w wyznaczonym do tego miejscu, używając własnego długopisu. Wniosek należy wrzucić do przygotowanego pojemnika.
 4. Dzieci (i rodzice) przychodzące na diagnozę muszą być zdrowe – z objawami choroby (gorączka, kaszel, katar) nie będą przyjmowane.
 5. Przyjmowane są na diagnozę tylko dzieci z rodzin, które nie są w kwarantannie lub pod nadzorem sanepidu.
 6. Rodzice dzieci powyżej 5 roku życia będą mogli wejść do poradni tylko w uzasadnionych przypadkach.
 7. Z dzieckiem przychodzi jeden rodzic, bez osób towarzyszących.
 8. Na badanie należy przyjść nie wcześniej niż 5 minut przed umówioną godziną, skorzystać z domofonu i poinformować o celu wizyty, a także podać nazwisko osoby, z którą dziecko ma się spotkać. Należy zaczekać, aż odpowiedni pracownik odbierze dziecko.
 9. Po wejściu do poradni należy zdezynfekować ręce.
 10. Wszystkim dzieciom w poradni mierzymy temperaturę.
 11. Na terenie poradni rodzice są zobowiązani nosić rękawiczki oraz maseczkę zakrywając usta i nos. Maseczki muszą też mieć założone dzieci powyżej 4 roku życia.
 12. Poradnia nie wyposaża dzieci i rodziców w środki ochronne tj: maseczki i rękawiczki.
 13. Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są dzieci poniżej 4 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia lub dlatego, że nie potrafiłyby jej zdjąć lub nie wiedziałyby, kiedy to zrobić.
 14. W uzasadnionych przypadkach maseczki mogą być zdjęte przez starsze dzieci – decyzję w tej sprawie podejmuje diagnosta po konsultacji z rodzicem.
 15.  Osoby bez maseczki nie będą wpuszczane na teren poradni.
 16.  Prosimy, aby dzieci posiadały własne przybory: długopis, ołówek, linijkę.
 17.  Apelujemy, aby dzieci i rodzice nie przynosili ze sobą na teren poradni  zbędnych przedmiotów, zabawek, książeczek, torebek, plecaków oraz jedzenia i picia.
 18.  Niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii dokumenty (np. zaświadczenie lekarskie) rodzice przesyłają w wersji elektronicznej lub przynoszą do poradni i wrzucają do przygotowanego pojemnika.

Zapraszamy dyrektorów szkół z naszego rejonu do udziału w webinarze

Prowadząca, Ewa Radanowicz od 2016 r. jako dyrektor realizuje autorski program rozwoju Szkoły Podstawowej w Radowie Małym. W 2016 została członkiem międzynarodowej sieci Ashoka Changemaker Schools. Nieustannie poszukuje najlepszych rozwiązań organizacyjnych i kierowniczych, które można zastosować w sferze edukacji. Wizjoner i ekspert ds. przestrzeni edukacyjnej, zmiany i innowacji w projektach polskich i międzynarodowych. Członek Rady Programowej projektu Szkoła dla Innowatora; należy do społeczności The Global Change Leader Ashoka. Inicjatorka Ogólnopolskiego, oddolnego ruchu Wiosna Edukacji. Autorka książki „W szkole wcale nie chodzi o szkołę”.

Ponieważ organizowanie wsparcia skutecznego dla rozwoju uczniów, nauczycieli i rodziców jest niezmiernie trudne i często wydaje się wręcz nieosiągalne, chcemy dowiedzieć się, jak robi to osoba, która odniosła sukces.

Webinar odbędzie się na platformie Teams. Uczestnicy otrzymają linki do spotkania, więc wymagana jest Deklaracja udziału

O sytuacji tegorocznych maturzystów mówi nasza psycholog Joanna Stroemich w wywiadzie dla Gazety Wyborczej

– Wpływam na to, na co mogę, a akceptuję to, na co wpływu nie mam. Myślę krótkimi perspektywami – o kolejnym dniu, tygodniu, zadaniu. To uruchomi zdrowe emocje https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,105531,25886002,psycholog-do-maturzystow-nie-jestescie-rocznikiem-straconym.html?fbclid=IwAR3fRSucIqhsMlfV4p-ai7-m_qffV_AXKyKeQGEJVicobsZPMpnTjThCDfw

Akcja „Adaptacja”, czyli jak radzimy sobie ze zmianą i zagrożeniem

Kiedy pod koniec zeszłego roku planowaliśmy rok 2020, na pewno nikt z nas nie spodziewał się, jak będą wyglądać jego pierwsze miesiące. W ciągu zaledwie kilku dni koronawirus i związane z nim zmiany sprawiły, że życie większości z nas stanęło na głowie. Zmieniło się wszystko: pracujemy zdalnie, nasze dzieci uczą się w domu, nie możemy korzystać z rozrywek ani nawet bez większej potrzeby wychodzić z domu, nie widujemy się z przyjaciółmi i wieloma członkami rodziny. A przede wszystkim żyjemy w niepokoju o zdrowie nasze i naszych bliskich. Wszystkie te czynniki silnie oddziałują na nasze życie wewnętrzne i generują w nim pewne zmiany, których znaczenia najczęściej nie jesteśmy w pełni świadomi. Zmiany w naszym świecie wewnętrznym dotyczą mechanizmów radzenia sobie z lękiem i pojawiają się jako odpowiedź na zmiany w świecie zewnętrznym, kiedy musimy odnaleźć się w zupełnie nowej sytuacji i dotychczasowe strategie radzenia sobie okazują się nieadekwatne lub niewystarczające. Nieraz stan ten wiąże się z regresją, czyli powrotem do bardziej prymitywnych, mniej dojrzałych sposobów radzenia sobie – jest to jednak najczęściej zjawisko przejściowe, a my po pewnym czasie adaptujemy się do nowej rzeczywistości. Przez pewien czas jednak funkcjonujemy inaczej. Czytaj dalej

Facebook
Secured By miniOrange