Zasady funkcjonowania poradni od 11.05.2020 r. ze względu na epidemię koronawirusa

Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci i pracowników wprowadzamy nowe zasady funkcjonowania poradni. Pomimo pewnych niedogodności z nimi związanych mamy nadzieję, że w ten sposób będziemy chronić Państwa i siebie przed ewentualnym zarażeniem i rozprzestrzenianiem się choroby.

 1. Do poradni można wejść tylko po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu.
 2. Zgłoszenia na diagnozę przyjmowane będą wyłącznie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy rodzice przesyłają w wersji elektronicznej (skanem lub przez skrzynkę ESP) albo wypisują w poradni w wyznaczonym do tego miejscu, używając własnego długopisu. Wniosek należy wrzucić do przygotowanego pojemnika.
 4. Dzieci (i rodzice) przychodzące na diagnozę muszą być zdrowe – z objawami choroby (gorączka, kaszel, katar) nie będą przyjmowane.
 5. Przyjmowane są na diagnozę tylko dzieci z rodzin, które nie są w kwarantannie lub pod nadzorem sanepidu.
 6. Rodzice dzieci powyżej 5 roku życia będą mogli wejść do poradni tylko w uzasadnionych przypadkach.
 7. Z dzieckiem przychodzi jeden rodzic, bez osób towarzyszących.
 8. Na badanie należy przyjść nie wcześniej niż 5 minut przed umówioną godziną, skorzystać z domofonu i poinformować o celu wizyty, a także podać nazwisko osoby, z którą dziecko ma się spotkać. Należy zaczekać, aż odpowiedni pracownik odbierze dziecko.
 9. Po wejściu do poradni należy zdezynfekować ręce.
 10. Wszystkim dzieciom w poradni mierzymy temperaturę.
 11. Na terenie poradni rodzice są zobowiązani nosić rękawiczki oraz maseczkę zakrywając usta i nos. Maseczki muszą też mieć założone dzieci powyżej 4 roku życia.
 12. Poradnia nie wyposaża dzieci i rodziców w środki ochronne tj: maseczki i rękawiczki.
 13. Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są dzieci poniżej 4 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia lub dlatego, że nie potrafiłyby jej zdjąć lub nie wiedziałyby, kiedy to zrobić.
 14. W uzasadnionych przypadkach maseczki mogą być zdjęte przez starsze dzieci – decyzję w tej sprawie podejmuje diagnosta po konsultacji z rodzicem.
 15.  Osoby bez maseczki nie będą wpuszczane na teren poradni.
 16.  Prosimy, aby dzieci posiadały własne przybory: długopis, ołówek, linijkę.
 17.  Apelujemy, aby dzieci i rodzice nie przynosili ze sobą na teren poradni  zbędnych przedmiotów, zabawek, książeczek, torebek, plecaków oraz jedzenia i picia.
 18.  Niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii dokumenty (np. zaświadczenie lekarskie) rodzice przesyłają w wersji elektronicznej lub przynoszą do poradni i wrzucają do przygotowanego pojemnika.

O sytuacji tegorocznych maturzystów mówi nasza psycholog Joanna Stroemich w wywiadzie dla Gazety Wyborczej

– Wpływam na to, na co mogę, a akceptuję to, na co wpływu nie mam. Myślę krótkimi perspektywami – o kolejnym dniu, tygodniu, zadaniu. To uruchomi zdrowe emocje https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,105531,25886002,psycholog-do-maturzystow-nie-jestescie-rocznikiem-straconym.html?fbclid=IwAR3fRSucIqhsMlfV4p-ai7-m_qffV_AXKyKeQGEJVicobsZPMpnTjThCDfw

Akcja „Adaptacja”, czyli jak radzimy sobie ze zmianą i zagrożeniem

Kiedy pod koniec zeszłego roku planowaliśmy rok 2020, na pewno nikt z nas nie spodziewał się, jak będą wyglądać jego pierwsze miesiące. W ciągu zaledwie kilku dni koronawirus i związane z nim zmiany sprawiły, że życie większości z nas stanęło na głowie. Zmieniło się wszystko: pracujemy zdalnie, nasze dzieci uczą się w domu, nie możemy korzystać z rozrywek ani nawet bez większej potrzeby wychodzić z domu, nie widujemy się z przyjaciółmi i wieloma członkami rodziny. A przede wszystkim żyjemy w niepokoju o zdrowie nasze i naszych bliskich. Wszystkie te czynniki silnie oddziałują na nasze życie wewnętrzne i generują w nim pewne zmiany, których znaczenia najczęściej nie jesteśmy w pełni świadomi. Zmiany w naszym świecie wewnętrznym dotyczą mechanizmów radzenia sobie z lękiem i pojawiają się jako odpowiedź na zmiany w świecie zewnętrznym, kiedy musimy odnaleźć się w zupełnie nowej sytuacji i dotychczasowe strategie radzenia sobie okazują się nieadekwatne lub niewystarczające. Nieraz stan ten wiąże się z regresją, czyli powrotem do bardziej prymitywnych, mniej dojrzałych sposobów radzenia sobie – jest to jednak najczęściej zjawisko przejściowe, a my po pewnym czasie adaptujemy się do nowej rzeczywistości. Przez pewien czas jednak funkcjonujemy inaczej. Czytaj dalej

Zapraszamy na webinar na Facebooku

Ponieważ nie możemy spotykać się z Państwem bezpośrednio, proponujemy inne formy, możliwe do zrealizowania w obecnej sytuacji. W najbliższy czwartek, 2 kwietnia, o godz. 18.00 psycholog Joanna Stroemich poprowadzi na Fb webinar na temat: „Jak spędzać z rodziną 24 godz./dobę”.

Zapraszamy

Zawieszenie zajęć

W dniach 25.03 – 10.04.2020 r., za zgodą dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania zawieszone będą w naszej poradni wszystkie działania w bezpośrednim kontakcie z dziećmi, rodzicami i nauczycielami. Pracownicy będą zdalnie prowadzić prace, które są możliwe w takich warunkach do zrealizowania. W celu ustalenia terminów badań i terapii prosimy o kontakt telefoniczny (numery telefonów i godziny pracy poszczególnych pracowników znajdują się w zakładce KONTAKT) lub za pomocą poczty elektronicznej (ppp_4@wp.pl).

Służymy Państwu również pomocą w sytuacjach kryzysowych, oferując zdalną terapię i konsultacje.

Wnioski do Zespołu Orzekającego w celu wydania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub kształcenia specjalnego można składać w wersji elektronicznej.

Po powrocie do standardowych form naszej działalności w pierwszej kolejności będziemy prowadzić diagnozy potrzebne do wydania opinii i orzeczeń na potrzeby rekrutacji oraz egzaminów zewnętrznych.  Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej przeprowadzić wszystkie badania, które zostały odłożone na późniejszy termin ze względu na epidemię koronawirusa.

 

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie

Koronawirus  – słyszymy o nim w każdych wiadomościach; to temat, którego nie da się uniknąć. Zadajemy sobie pytanie: „Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie”. Milczenie, jak i nadmierne roztrząsanie problemu może przyczynić się do zaburzenia poczucia bezpieczeństwa u dziecka.

Jak rozmawiać z dzieckiem w wieku przedszkolnym?

Małe dzieci muszą wiedzieć, że ich świat nie jest zagrożony. Świat przedszkolaka jest mały.  Są w nim rodzice, rodzeństwo, zwierzęta domowe, koleżanki i koledzy z grupy przedszkolnej. Dlatego też dzieci w wieku przedszkolnym nie powinny oglądać wiadomości, bo nie potrafią ich jeszcze interpretować. Rada: podążaj za dzieckiem, a nie przed nim. Odpowiadaj dokładnie na to, o co dziecko pyta: „Dlaczego ci ludzie noszą maski?”. „Bo boją się, że mogą zachorować”.  Niepotrzebny jest wykład na temat ryzyka zakażenia koronawirusem.

Jak rozmawiać z dzieckiem w wieku szkolnym? Czytaj dalej

Facebook
Secured By miniOrange