AKTUALNOŚĆI

Terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego:

01-09-2015 08:38:18

04 października 2016 r.

18 października 2016 r.

 

30-11--1 00:00:00

POLECAMY

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4 Poznań – Piątkowo udziela wszechstronnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, młodzieży i rodzicom z rejonu Piątkowa, Naramowic, Osiedla Kosmonautów. Nie wymagamy skierowań. Działania podejmujemy na wniosek rodziców lub pełnoletnich uczniów. Rodziców wspieramy w pełnieniu ich obowiązków wobec dzieci.

Przedszkolom i szkołom oferujemy wspomaganie w postaci szkolenia rad pedagogicznych, warsztatów i konsultacji dla nauczycieli oraz zajęć profilaktycznych dla dzieci/uczniów.
 


Godziny pracy Poradni: poniedziałek - czwartek: 8.00 - 18.00, piątek: 8.00 - 15.00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 Poznań - Piątkowo

os. Bolesława Chrobrego 105

60-681 Poznań

 

tel. 832 44 31

e-mail: ppp_4@wp.pl